Szkolenie » Skuteczna komunikacja z pacjentem i jego rodziną dla personelu medycznego

 

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.

Ponadto w trakcie treningu uczestnik pozna:

 • podstawową klasyfikację klientów szpitala i pacjentów,
 • reguły rozmawiania z głównymi typami trudnych pacjentów,
 • techniki wywierania wpływu, przydatne w rozmowie z kłopotliwym pacjentem,
 • zasady właściwego odpowiadania na zarzuty i pretensje pacjenta,
 • techniki argumentowania i przekonywania pacjenta do swoich racji.

W efekcie szkolony nauczy się:

prowadzić rozmowy z trudnymi, roszczeniowymi i manipulującymi pacjentami, radzić sobie z presją emocjonalną, jaką próbuje wywrzeć na nim pacjent, asertywnie odpowiadać na zaczepki i nieuzasadnione roszczenia pacjenta.

 

Program szkolenia:


Style i standardy komunikacyjne w kontakcie z pacjentem

 • Style w komunikacji z klientem.
  • Teoria komunikacji – krótkie wprowadzenie.
  • Klasyfikacja stylów komunikacji w warunkach pracy z klientem instytucji.
  • Wybór stylu komunikacyjnego. Formy adresatywne i etykieta.
 • Dyskusja w grupie: jaki styl komunikacyjny dominuje w moim szpitalu; czy są ustalone schematy komunikacji z pacjentem (a jeśli tak, to czy się je wdraża)?

Pacjent, który sprawia problemy komunikacyjne

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” pacjenta.
 • Najczęstsze typy kłopotliwych pacjentów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.
  • Pacjent starszy i/lub niepełnosprawny.
  • Ofiara wypadku lub osoba z rodziny.
  • Pacjent o postawie roszczeniowej, niezadowolony, rozczarowany.
  • Pacjent nieuprzejmy lub agresywny.
  • Pacjent upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
  • Pacjent, który „wie lepiej”.
  • Pacjent, który ma złe doświadczenia z innymi pracownikami służby zdrowia.
  • Manipulant, kombinator, pacjent symulujący, hipochondryk.
  • Inne typy trudnych pacjentów.
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne pacjentów. Jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych pacjentów.
 • Dyskusja: trudni pacjenci na Twoim oddziale. Które typy sprawiają największe problemy i dlaczego?

Psychologia w kontakcie z pacjentem

 • Emocje na linii pacjent–pracownik szpitala.
  • Kontakt emocjonalny: jak sprawnie odczytywać emocje rozmówcy i adekwatnie na nie odpowiadać?
  • Emocje negatywne: jak radzić sobie z pacjentem, gdy ten reaguje zbyt gwałtownie i emocjonalnie.
  • Emocje jako broń pacjenta w starciu z pracownikiem szpitala – co robić, gdy pacjent płacze.
 • Osobowość pacjenta a komunikacja.
  • Typologia osobowości – krótkie wprowadzenie. Charakterystyka typów i zaburzeń osobowości szczególnie dokuczliwych dla otoczenia.
  • Wpływ typu osobowości pacjenta na przebieg rozmowy z pracownikiem szpitala.
  • Jak zidentyfikować typ osobowości pacjenta i dostosować do niego przekaz werbalny, niewerbalny i argumenty?

Kontakt z osobami starszymi i chorymi

 • Pacjent starszy – specyfika podejścia.
  • Wiek pacjenta a wiek pracownika szpitala – rola konfliktu pokoleń i konkurencyjnych wzorców komunikacyjnych.
  • Stereotypy i uprzedzenia na temat wieku – jak sobie z nimi poradzić.
  • Techniki nawiązywania kontaktów z osobami spoza swej grupy wiekowej – i zdobywania ich zaufania.
  • Jak rozmawiać z osobą starszą, która nie widzi lub nie rozumie istoty problemu.
 • Obsługa pacjenta chorego i niepełnosprawnego.
  • Problemy w kontakcie z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Znaczenie podejścia partnerskiego i rola czynników osobowościowych.
  • Słuchanie i empatia w relacji z pacjentem chorym i niepełnosprawnym.
  • Jak odmawiać osobom niepełnosprawnym lub chorym i argumentować, gdy nie mają racji.
  • Gra na emocje i szantaż emocjonalny w wykonaniu osób chorych i niepełnosprawnych – jak się przed tym bronić.
 • Kontakt z pacjentem upośledzonym umysłowo: na co należy uważać.
 • Zasady postępowania z pacjentami chorymi psychicznie.

Początek rozmowy z pacjentem i budowanie porozumienia

 • Początek rozmowy, czyli jak zjednać sobie pacjenta.
  • Pozytywne pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne.
  • Elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, feedback, empatia.
  • Nawiązywanie kontaktu z pacjentami: jak zapewnić im dobre samopoczucie i jednocześnie sprawić, by nas słuchali?
  • Sposób bycia pracownika szpitala a jego wpływ na wrażenie, które robi.
 • Zaufanie w kontakcie z pacjentem.
  • Elementy składowe zaufania: wiarygodność, uczciwość, kompetencja, dobra wola, zrozumienie. W jaki sposób wywołać u rozmówcy wrażenie, że znajdzie to wszystko u pracownika szpitala.
 • Ćwiczenie w parach: pierwsza rozmowa z nieznanym wcześniej pacjentem.

Obsługa pacjenta w praktyce – generalne zasady

 • Docieranie do istoty problemu pacjenta.
  • Rola właściwych pytań i umiejętności słuchania.
  • Ćwiczenie w parach: wyciąganie informacji od pacjenta za pomocą pytań otwartych i parafraz.
 • Rozwiązanie problemu pacjenta i sposób jego zakomunikowania.
  • Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę pacjenta.
  • Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań.
  • Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla pacjenta.
  • Dyskusja z pacjentem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
  • Rady dla pacjenta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać.
 • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć pacjenta w sposób szybki i rzeczowy.
 • Kończenie rozmowy z pacjentem.
  • Znaczenie alternatyw w zamykaniu dyskusji.

Radzenie sobie z agresją i manipulacją

 • Konflikt z pacjentem – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje
  • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
  • Rozwiąż konfliktu w ośmiu krokach – uniwersalny sposób na spór z pacjentem.
 • Kontakt z pacjentem, który ma pretensje do szpitala lub do nas osobiście.
 • Jak reagować, gdy pacjent nie ma racji?
 • Pacjent, który kłamie lub manipuluje .
  • Kłamstwo i jego rozpoznanie u drugiej strony.
  • Identyfikacja rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy pacjent nas obraża.
 • Zadanie: stworzenie „przepisu na asertywność” w stosunku do zbyt roszczeniowo nastawionego pacjenta. Opracowanie scenariusza i odegranie go w parach.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacje rozmów z pacjentami, również – w razie życzenia – przed kamerą.
 • Ocena nagrań i zaprezentowanych kompetencji uczestników. Szkoleni otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego i kolegów.

 

Cena szkolenia netto: 1190 PLN / 1 osoba, druga osoba -30%

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: --> http://www.szkoleniadlaadministracji.pl/formularz-zgloszeniowy

 

Terminy i lokalizacje szkoleń w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ.

wstecz